divendres, 19 d’octubre de 2012

CURS D'ARLETTE BIGET A L'EMMVA

Escola Municipal de Música VICTÒRIA DELS ÀNGELS
Conservatori Municipal de Música

Sant Cugat del Vallès

29 i 30 de novembre, 1 de desembre del 2012

Curs de PEDAGOGIA DE GRUP
A càrrec de la professora: Arlette Biget

Motivació

El grup Remis-Instrument de l’Escola Municipal de Música “Victòria dels Àngels” de Sant Cugat del Vallès, format per diferents professors del centre i coordinat per la Doctora Teresa Malagarriga del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal  de la UAB, des de fa dos cursos es reuneix de forma periòdica per a debatre i reflexionar sobre temes pedagògics molt relacionats amb l’aprenentatge de l’instrument.
Un dels temes que han sorgit ha estat el què i el per què de la dinàmica d’aula en l’àmbit de la Pedagogia de grup.
L’ equip, engrescat per algunes professores que van assistir al curs de Pedagogia de grup impartit per la flautista i pedagoga francesa Sra. Arlette Biget a l’escola Municipal de Música de Vilafranca del Penedès el juliol del 2011, i desprès de rebre informació per part d’alguns professors de flauta de la nostra escola que són coneixedores del treball que aquesta flautista i pedagoga fa, decideix demanar assessorament pedagògic a la Sra. Arlette. Aquesta consulta es concreta en la possibilitat d’organitzar un curs que es farà el novembre del 2012

El pensament i la pedagogia d’Arlette Biget

L’interès pedagògic del treball de la professora Arlette Biget, rau en el fet de que el seu pensament te molts punts en comú amb els paradigmes que donen forma al projecte d’innovació “REMIS” al mateix temps que té una llarga experiència en l’aplicació de la innovació a les classes d’instrument en grup.
Vegem a continuació algunes de les idees que marquen la seva línia pedagògica:
“On confond souvent “musique d’ensemble” et “pédagogie de groupe”; il convient au contraire de les distinguer car, même si ces deux pratiques pédagogiques concourent à la formation d’un musicien, leurs objectifs à court terme sont bien différents, voire opposés… ” (Biget, XXX, pag 21)
“...La pédagogie de groupe, c’est, au contraire, utiliser le groupe pour faire éclore la personnalité de chacun. Ce n’est pas une pédagogie destinée à un groupe mais une pédagogie destinée à un individu par l’intermédiaire du groupe... ” (Biget, XXX, pag 21)
“La pédagogie de groupe n’est pas un moyen de faire des économies mais un moyen d’enseigner autrement...Il faut autant de temps (sinon plus) pour enseigner en groupe qu’individuellement” (Joubert, 1998. pag 7)
“Le professeur ne perd pas son rôle de modèle dans la pédagogie de groupe, mais il  n’est plus le seul modèle...”  (Biget, 1998, pag  22)
“Quatre attitudes sont offertes aux élèves:
Ecouter le professeur
Jouer devant, jouer pour les autres;
écouter et observer un autre élève (écoute et regard actifs, pédagogiques)
échanger, discuter, construire (enseignements mutuels, pédagogie de projet)... (Biget, 1998, pag. 26)

Objectius del curs i metodologia

Aquest curs té dos objectius.

D’una banda hi ha el fet de poder conèixer directament la filosofia i l’aplicació de l’ensenyament musical que proposa la Sra. Biget, que considerem prou interessant com per fer extensiva la convocatòria a professors/es de música externs al nostre centre.

D’altra banda, els professors de l’Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels volem compartir la nostra manera d’enfocar l’ensenyament musical amb la professora Arlette a fi de poder reflexionar conjuntament i contrastar la nostra metodologia amb els seus principis, enriquint-nos de les seves aportacions en el context de la pròpia pràctica.

Aquest doble plantejament/propòsit ens porta a organitzar el curs en tres blocs metodològics:

Classes de la professora Arlette Biget.

  • 12 hores distribuïdes entre divendres matí, dissabte matí i dissabte tarda.

Obertes a tot el professorat del centre i extern. Al llarg d’aquestes 12  hores la professora Arlette Biget exposarà el seu pensament i mostrarà la seva pràctica.


  • Assistència de la professora Biget a les classes de llenguatge i instrument de professors del centre.

Dijous a la tarda, previ horari convingut amb els professors interessats, la professora Arlette Biget assistirà a algunes classes a fi d’observar-les i poder-les valorar posteriorment en les reunions de treball.


  • Reunions de treball amb professorat del centre.

Es faran abans de començar el curs, a l’acabar-lo i en qualsevol moment si s’escau. En aquestes sessions de treball exposarem la nostra manera d’enfocar les classes de llenguatge musical i algunes d’instrument i compartirem amb la professora Arlette Biget les nostres programacions i els criteris pedagògics que les enfoquen. Amb aquesta informació i el que s’hagi pogut observar a les classes a les que hagi assistit compartirem criteris i valoracions a fi d’avançar en la innovació i la pròpia formació.
Calendari:

29, 30 de novembre i 1 de desembre.

Horari concret:

dijous 29 tarda            5 hores, reunions i assistència a classes.

divendres 30, matí
dissabte 1,  mati i tarda        12 hores: professors del centre i de fora

divendres tarda            4 hores, treball amb el professors del centre

A qui va adreçat

Professors de totes les disciplines de l’ensenyament musical (instruments, cant, llenguatge musical, conjunt instrumental, música de cambra, etc...).

Finançament

El finançament del curs es farà a partir de remenen que hi ha a la UAB dels diners que l’Ajuntament va aportar en l’últim conveni i de les aportacions dels professors externs al centre que assisteixin al curs
Breu currículum d’Arlette Biget

Va realitzar estudis musicals al Conservatori d'Orleans i, posteriorment, al Conservatori Superior Nacional de París va ser:
1er Premi de Flauta  Travessera (estudis realitzats amb el flautista Gaston Crunelle, 1968)
1er Premi de Música de Cambra (estudis realitzats amb René Leroy, 1969)
Cicle de perfeccionament de Música de Cambra (amb Christian Lardé)
Titular del Certificat d’Aptitud a la funció de Professora de Flauta Travessera.
Des de 1966 realitza, concerts a Europa, Japó, Canadà, EUA, Àfrica, Índia, Oceania.
És membre fundadora del Quartet ARCADIE i del Quartet Instrumental d'Orleans, i solista de l’orquestra Paul Kuentz.
Del 1972 al 2008, va ser professora  titular de Flauta Travessera al Conservatori d'Orleans, directora de l'Orquestra de flautes del Conservatoire d'Orleans. És professora  al CEFEDEM ILE-DE-FRANCE a Rueil-Malmaison (metodología específica). Ha estat responsable de diversos cursos de formació pedagògica i instrumental a França i a Europa (Bèlgica, Suïssa, Itàlia, Espanya).

Publicacions :

10 ans avec la Flûte.
Repertori de 1000 obres per la flauta editat per  l'Institut de Pédagogie
Musicale et Chorégraphique (ipmc, 1989, Cité de la Musique)
Une pratique de la pédagogie de groupe dans l’enseignement instrumental. Éditions du Centre de ressources musique et danse de la Cité de la Musique (Paris, La Villette, 1998).
Présentations, de la col·lecció Dominantes publicat sota la direcció de Jean Saint-Arroman (Fac-similé Jean-Marc Fuzeau) Éditions J. M. Fuzeau BP 6 - 79440 Courlay :
XII SONATE A FLAUTO TRAVERSIERE SOLO E BASSO de Pietro Antonio Locatelli
XIIX CANONS MÉLODIEUX ou VI SONATES EN DUO de Georg-Philipp Telemann
METHODES ET TRAITES pour la flûte traversière en France (1800-1860) Col·lecció de set volums.
METHODE DE FLÛTE en col·laboració amb Claude-Henry Joubert
Volum I : 32 leçons pour les débutants
Volum II : 16 grandes leçons pour les élèves du 1er cycle.
Éditions Combre (Paris)Bibliografia
Biget, Arlette: Une pratique de la pédagogie de groupe. Éditions du Centre de ressources musique et danse de la Cité de la Musique (Paris, La Villette, 1998).
Jubert, Claude-Henry Pròleg del llibre Une pratique de la pédagogie de groupe. Éditions du Centre de ressources musique et danse de la Cité de la Musique (Paris, La Villette, 1998).
dilluns, 8 d’octubre de 2012

EXPOSICIÓ PUBLICA del DECRET ESCOLES DE MÚSICA


Comunicació de la plataforma SALVEM MUSICA I DANSA:


Arran de la reunió mantinguda amb el Departament d'Ensenyament el passat 12 de setembre, el director de polítiques educatives, Sr. Lluís Font, va acceptar la proposta de la nostra comissió d'obrir un nou període d'al·legacions al nou Decret, atés que les dates en què havia estat a exposició pública en ple mes d'agost no eren les adients.

El termini de presentació s'acaba el dia 17 d'octubre. Us animem a presentar-ne, donada la importància del tema.

Adjunt teniu el projecte de Decret i aquí els links de la publicació:


Departament d'Ensenyament
EDICTE de 20 de setembre de 2012, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música o de dansa.

SALVEM MUSICAIDANSA salvem.musicaidansa@gmail.com