diumenge, 13 de març de 2011

Remis-instrument:Objectius generals i objectius de les darreres 5 classes amb els nens de 8 anys.


Objectius Generals escrits per la Laia Rocavert i ordenats per la Teresa Malagarriga

Motivació, il·lusió, satisfacció,

- Desenvolupar un hàbit d’estudi a casa que sigui adequat per una bona evolució (se’ls dóna un calendari per fer un seguiment de l’estudi setmanal)

- Implicació del procés d’aprenentatge als pares, conscienciar de la importància que té la seva participació dins el procés, es convida als pares a ser també a la classe

Concentració

- Desenvolupar la concentració i atenció per una pràctica activa durant la classe, per això es treballa sense partitura (memorització)

Autonomia

- Aprendre a tenir cura i autonomia en l’ús de l’instrument (treure, guardar, tensar i destensar arquet, col·locació de la pica...)

Expressió

- Fer del violoncel un mitjà d’expressió per l’alumne tan a nivell individual com social

Consciència corporal

- Desenvolupar la consciència corporal, conèixer les parts del cos implicades en la pràctica de l’instrument i en el seu estat, concepte tensió-distensió

Lectura

- Treballar la lectura de notes en clau de fa.

Objectius referits a les darreres classes

Llenguatge

- Diferenciar la tonalitat de Re M i Sol M a partir de les seves escales i algunes petites peces per ser conscients quan fem el do natural del do sostingut

- Treball a cànon ( Frère Jacques)

Tècnica i llenguatge

- Distribució rítmica sobre l’arquet del violoncel ( negra mig arc, corxeres un quart d’arc, blanca tot l’arc)

- Afinació ( tenen gomets per situar-se sobre el violoncel i ara intentem no tenir dependència sobre ells per desenvolupar l’escolta)

- So ( escoltem diferents tipus de sons que podem fer amb l’arc per discriminar i escollir quin és el que volem i necessitem)

Memòria

- Memorització de les peces ( a classe treballem sense partitura, fem un treball de repetició i imitació per millorar-les)

1 comentari:

 1. Des de l'àrea de llenguatge ens hem adonat que ens és molt clar agrupar tots els objectius sota aquests tres grans anunciats: HABILITATS - ACTITUDS - CONEIXEMENTS(són els grans pilars que creiem que els alumnes necessiten per caminar pel camí que els ha de portar a arribar a ser competents en música). He intentat escriure els objectius que ens han explicat l' Oriol i la Laia sota aquests grans anunciats. Com ho veieu?, creieu que és clar?
  Respecte dels objectius generals:
  HABILITATS
  Autonomia
  O.E. 2.- Donar eines per a superar dificultats, però també el criteri per a utilitzar-les en properes i adients ocasions.
  L R. - Aprendre a tenir cura i autonomia en l’ús de l’instrument (treure, guardar, tensar i destensar arquet, col•locació de la pica...)
  Expressió
  O.E. 3.- Com a resultat de les dues anteriors, introduir-lo en el món de l'expressió d'emocions i sensacions a través de l'instrument.
  L R.- Fer del violoncel un mitjà d’expressió per l’alumne tan a nivell individual com social
  Autoaprenentatge
  O.E. 4.- Aconsseguir que es vagi construint una parcela pròpia, personal, però transferible - que sàpiga ensenyar el que sap- sobre la qual hi pugui edificar constantment.
  Lectura
  L R. - Treballar la lectura de notes en clau de fa
  Consciència corporal
  L R. - Desenvolupar la consciència corporal

  CONEIXEMENTS
  Consciència corporal
  L R. - conèixer les parts del cos implicades en la pràctica de l’instrument i en el seu estat, concepte tensió-distensió
  Lectura
  L R. – les notes en clau de fa


  ACTITUDS
  O.E. 1.- Fer que l'alumne se n'adoni que més avança quan més estudia. Que estigui satisfet/a, il•lusionat/ada i motivat/ada per aquest fet.
  L R. - Desenvolupar un hàbit d’estudi a casa que sigui adequat per una bona evolució (se’ls dóna un calendari per fer un seguiment de l’estudi setmanal)
  L R. - Implicació del procés d’aprenentatge als pares, conscienciar de la importància que té la seva participació dins el procés, es convida als pares a ser també a la classe
  L R. - Desenvolupar la concentració i atenció per una pràctica activa durant la classe, per això es treballa sense partitura (memorització)
  L R. - consciència corporal,
  Respecte dels objectius de les darreres classes:
  HABILITATS O.E.1.- Equilibri sonor esquerra (melodia)- dreta(acompanyament en forma d'acords en temps dèbils).

  O.E.2.- Intentar fer adonar a l'alumne/a que quan toca amb les puntes dels dits té un major control sobre les distàncies, l'atac i el sò.
  O.E.4.- Treballar desplaçaments paral•lels a distància d'octava. Se'm fa molt difícil d'explicar com, sense tenir un piano al davant ,o en el seu defecte una escriptura musical, però la idea és que mentre toca les últimes notes en la tessitura(a) vagi mirant el lloc concret d'inici de la tessitura(b) i a l'inrevés.
  O. E. Partint del coneixement d’ unes figures rítmiques que ha entès, tot seguit aplicar-ho mentre el toca.
  L R: algunes petites peces per ser conscients quan fem el do natural del do sostingut
  L R. - Afinació ( tenen gomets per situar-se sobre el violoncel i ara intentem no tenir dependència sobre ells per desenvolupar l’escolta)
  L R. - So ( escoltem diferents tipus de sons que podem fer amb l’arc per discriminar i escollir quin és el que volem i necessitem)
  L R. - Memorització de les peces ( a classe treballem sense partitura, fem un treball de repetició i imitació per millorar-les)

  CONEIXEMENTS O.E.3.- Corregir ritmes mal-entesos o poc rumiats a través del procés previ de solfejar només rítmicament el passatge en qüestió,
  L R. - Diferenciar la tonalitat de Re M i Sol M a partir de les seves escales
  L R. - Distribució rítmica sobre l’arquet del violoncel ( negra mig arc, corxeres un quart d’arc, blanca tot l’arc) (no sé a quin nivell és, si pràctic o de coneixement)

  ACTITUDS

  ResponElimina