dimarts, 29 de març de 2011

REMIS-Instrument. Objectius de les últimes 5 o 6 classes amb un grup de 1r.

Amb la canço "L' 'avió" Percepció: - Copsar l’ estructura rítmica - Descobrir la cèl·lula rítmica amb les seves pulsacions. - Descobrir la melodia. Expressió: - Cantar la cançó. - Expressar la pulsació, el ritme i l' estructura. - Escriure la melodia al pentagrama - Solfejar la melodia Anàlisi: - Deduir l' estructura. Valoració: - Opinar respecte de les descobertes de la melodia i triar la correcta. Actitud: - Aportar al grup les pròpies reflexions, opinions i descobertes. - Participar de la conversa de reflexió sobre el què es percep. - Tenir curiositat i iniciativa per a descobrir la melodia. Amb l' obra de creació inspirada amb "EL tango" d' Erik Satie Percepció: - Captar el ritme de l’ obstinat. - Percebre la relació text/música Expressió: - Experimentar amb l' obstinat. - Experimentar fragments musicals en funció del text. - Crear una obra amb amb els següents elements: un personatge, el text que l’ envolta, un obstinat i la música que vesteix el text. - Assajar l’ obra. - Escriure la partitura. Anàlisi: - Comparar les decisions preses amb les idees de Satie. - Compendre l' estructura creada. Valoració: - Opinar sobre la correcció de les interpretacions que es fan tant individuals com col·lectives. Actitud: - Participar i tenir iniciativa per construir l’ obra. - Tenir iniciativa en experimentar buscant sonoritats. - Compartir amb el grup les idees personals i les dels companys. - Mostrar interès en els assajos i en la interpretació de l’ obra. Aclariments: Les activitats en relació a la cançó encara no són acabades i per tant aquí no hi consten tots els ojectius que pretenem amb aquesta cançó. L' ' obra de creació ja fa bastant més de 5 dies que és començada i alguns dels objectisu ja són dels inicis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada