diumenge, 13 de març de 2011

Remis-instrument. La cançó "Funga Alafia"

La Teresa Díaz explica les activitats que faria amb aquesta cançó:

ACTIVITATS A PARTIR DE LA CANÇÓ FUNGA ALAFIA (amb nens de 8 anys / 2n

quadrimestre)

-Jocs imitatius : juguem amb la síncopa ( a partir d'una improvisació del

professor)

-Imitació de cèl·lules rítmiques amb notes lliures i ritme sincopat. Canvi de

rol entre professor i alumne.

- Aprenem la cançó:

El professor toca la 1ra cèl·lula de 2 compassos o 2na cèl·lula de 2 compassos

( segons nivell/dificultat se l'alumne) i l'alumne respon (trebell auditiu,

sense partitura).

- Jocs de pregunta/resposta : el professor toca els 1r/2n compassos i
l'alumne respon 3r/4t compassos.Canvi de rol segons dificultats.

Aclariments:
- Els 4 primers compassos tenen dues possibles dificultats superables. Una és la nota Do pel sosteniment de l'instrument, i la segona és la coordinació mà
dreta/mà esquerra a l'intèrval Mi-Sol.
- Els compassos 7 i 8 seràn interpretats pel professor.
- Es poden utilitzar les possibilitats i la simplicitat de l'estructura per
construir el tot, per la complicitat entre alumne i professor, i treballar així la continuïtat del discurs.
- El treball serà auditiu, sense partitura. Un cop memoritzada la cançó analitzarem la partitura.
- L'alumne que tingui dificultat amb sentir la síncopa, treballarà corporalment abans d'agafar l'instrument ( com per exem. el professor fa sonar/percudir, síncopes sobre el propi cos, a les espatlles de l'alumne, al cap, juga amb el pes del cos...l'alumne imita).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada