dimecres, 23 de març de 2011

ACTA 23 FEBRER 2011

Grup REMIS INSTRUMENT

Acta de la reunió del dia 23 de febrer del 2011

Assistents: Teresa Díaz, Oriol Espuny, Clara Font, Francesc Pareja, Joan Josep Gutiérrez, Mariona Martínez, Montse Massó, Carles Miró, Mireia Puig, Laia Rocavert, Núria Tauler,
Coordinació: Teresa Malagarriga i Rovira

Temes tractats

A) S’expressen inquietuds i aspectes diversos que es voldrien tractar a la comissió. Els més rellevants són:

Temes referits a la docència que fa cadascú:
 • aproximar-se als altres instruments per aprendre dels altres
 • renovar, innovar la forma d’ensenyar dins de l’aula. Trobar més relacions entre la teoria i la pràctica.
 • Trobar una forma d’ensenyar que respongui més a les expectatives del professor i de l’alumne; fusionarles inquietuds dels dos... Adquirir seguretat: saber que la teva manera d’actuar no limita i ajuda a la motivació, etc
 • adaptar la forma de plantejar l’ensenyament a les requerències de l’època i el moment actual
 • aprendre a posar la mirada en l’alumne
 • identificar els aspectes més bàsics, els “pals de paller” (es parla de la part corporal)
 • apartar-se de l’automatisme i donar entrada a la creació i la improvisació
Es parla de les referència bibliogràfiques per a cada instrument

Temes referits a aspectes d’escola
 • explicar, compartir, valorar i fer extensiva a la docència dels instruments alguns principis de la metodologia de REMIS llenguatge.
 • crear una línia de pensament i de treball que es pugui compartir amb tots els professors i defineixi una línia d’escola.
 • saber aplicar a la docència de cadascú els principis que es considerin bàsics per a crear una línia d’escola i que més defineixin una forma compartida de plantejar l’ensenyament-aprenentatge de la música.
 • reflexionar sobre els aspectes estructurals del centre i adaptar-los a les necessitats que es detectin per a un millor funcionament.
B) Es parla de les aportacions que els professors estan fent als temes que la comissió te plantejats:

Referits als objectius
 • es valora molt positivament el que s’ha aportat.
 • els objectius s’han ordenat posant-los dins d’ uns enunciats.
Referits al Funga
 • hi ha hagut algunes aportacions i se n’han de rebre més perquè hi ha professors que ho tenen fet.
Referits a “escriu el teu pensament”
 • s’explica quina era la intenció a l’obrir aquest apartat, es convida a participar-hi.
En tots els casos es convida a tothom a aportar més coses que es recolliran i retornaran relacionant les diferents aportacions.

C) Propera reunió, 23 de març del 2011 a les 11

 • La mariona i la Laia exposaran els principis metodològics de REMIS tal com s’apliquen a llenguatge i es defensen en textos referits a l’estudi dels instruments.

 • S’aportaran respostes per la següents preguntes: què s’hauria de canviar a la nostra escola de música? Què representa estudiar un instrument.

  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada